NOFC

A continuació us deixem la normativa d' organització i funcionament del centre (NOFC), així com la CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU