PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

Us compartim el Pla d'obertura del centre i la memòria aprovada al juny.