dimarts, 8 de juny de 2021

PUBLICACIÓ LLISTES D'ESPERA I ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DE PLACES PEL AL CURS 2021-2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021

ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE

ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE